4,500.00฿

ไม่ต้องการสกัดพื้นฝังท่อร้อยสาบ Photo Cell เพราะอาจทำให้พื้นเดิมเสียหาย