13,500.00฿

ตู้สาขาพานาโซนิครุ่น KX-TES824 ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน  ประกอบด้วย

1.ตู้สาขาโทรศัพท์ KX-TES 824 ขนาด 3 สายนอก 8 สายในระบบตอบรับ 1 ช่องสัญญาน
2.เครื่องโทรศัพท์คีย์ 12 ปุ่มมีจอ สำหรับโอเปอร์เรเตอร์ ฟรี

*****สินค้ารับประกัน 1 ปี*****โปรแกรมระบบฟรีก่อนจัดส่ง*****

คุณสมบัติ ตู้สาขาพานาโซนิครุ่น KX-TEM/TES824

– ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน
– มีแผงโอเปอเรเตอร์ตอบรับอัตโนมัติ ติดมากับตู้มาตราฐาน 1 วงจร ซื้อเพิ่มได้อีก 1 วงจร
– มีแผงวงจร Remote Maintenance สามารถโปรแกรม  ณ. ศูนย์ซ่อม ผ่านคู่สายโทรศัพท์โดยเครื่องคอมพิวเตอร์
– มีวงจร Caller ID โชว์เบอร์โทรเข้า (แผงเผื่อเลือก)
– มีแผงเก็บข้อความ(Voice Mail) เมื่อลูกค้าต้องการฝาก ข้อความ(แผงเผื่อเลือก)
– สามารถกำหนด Day/Night/Lunch Mode
– สามารถรองรับการติดตั้งชุดกริ่งประตู(doorphone)และ  ชุดเปิดประตู(Door Opener)

– สามารถตั้งโปรแกรมหมายเลข 5 หมายเลขให้โทรออก
ไปยังหมายเลขฉุกเฉิน(Emergency Call)
– สามารถประชุมทางโทรศัพท์พร้อมกันได้ถึง 5 สาย(5- party Conference)
– สามารถเชื่อมต่อกับระบบฝากข้อความ(Voice  Processing System)
– สามารถตั้งระบบป้องกันการโทรออกจากเครื่อง
โทรศัพท์โดยกำหนดรหัสผ่าน4หลัก(Electronic Station Lock)
– สามารถกำหนดระยะเวลาให้โทรออกได้ (Limited Call Duration)
– มีระบบUCD(Uniform Call Distribution) โดยแบ่งการรับสายภายในกลุ่มที่กำหนด(Call Centre)
– สามารถเพิ่มแผงOGM(Out Going Message)เพื่อทำ งานเป็นเครื่องโอเปอเรเตอร์ตอบรับอัตโนมัติ
– มีระบบ Call Forward ครบครัน ทั้งคู่สายที่ไม่ว่าง/ว่างไม่รับสาย/ติดตามไปยังจุดต้องการ/โทรออกสายนอกอัตโนมัติ