2,032.00฿

สวิตช์ไฟ 3ช่อง LoRa

Smart Home IOT ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต

  • รองรับการสั่ง เปิด-ปิด ไฟ ผ่านแอพพลิเคชั่น
  • ใช้ไฟ AC220V / 50Hz
  • ใช้งานบนแอปพลิเคชัน HiviewIOTplus
  • ระยะใช้งาน 1000 เมตร (ที่โล่ง)
  • ขนาด 86×86×30 mm.
  • อุปกรณ์เสริม ใช้งานกับ Gateway HSM-HOMEKIT-LR 
หมวดหมู่: