1,050.00฿

ปุ่มกดขอความช่วยเหลือ LoRa

Smart Home IOT ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต

  • เป็นปุ่มกดฉุกเฉิน มีไว้ เพื่อกดขอความช่วยเหลือ
  • กดค้างไว้ 1วินาที เพื่อแจ้งเตือน ขอความช่วยเหลือ
  • ใช้งานบนแอปพลิเคชัน HiviewIOTplus
  • ขนาด 90x54x18 mm.
  • อุปกรณ์เสริม ใช้งานกับ Gateway HSM-HOMEKIT-LR 
หมวดหมู่: