1,831.00฿

ไซเรนแจ้งเตือน LoRa

Smart Home IOT ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต

  • ส่งเสียงเพื่อเตือนภัย
  • เสียงไซเรน ดังถึง 80เดซิเบล
  • ใช้งานบนแอปพลิเคชัน HiviewIOTplus
  • ระยะใช้งาน 1000 เมตร (ที่โล่ง)
  • ขนาด 80x80x48 mm.
  • อุปกรณ์เสริม ใช้งานกับ Gateway HSM-HOMEKIT-LR 
หมวดหมู่: