1,873.00฿

รีโมทอัจฉริยะ LoRa

Smart Home IOT ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต

  • รีโมทกำหนดซีนหรือฉาก เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในบ้าน
  • ใช้งานบนแอปพลิเคชัน HiviewIOTplus
  • ระยะใช้งาน 1000 เมตร (ที่โล่ง)
  • ขนาด 86×86 mm.
  • อุปกรณ์เสริม ใช้งานกับ Gateway HSM-HOMEKIT-LR 
หมวดหมู่: