1,260.00฿

เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว LoRa

Smart Home IOT ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต

  • ตัวจับเมื่อมีการเคลื่อนไหว ผ่านเซ็นเซอร์
  • ระยะ การจับการเคลื่อนไหว 8 เมตร
  • ความกว้าง ในการตรวจจับ 110 องศา
  • ใช้งานบนแอปพลิเคชัน HiviewIOTplus
  • ระยะใช้งาน 1000 เมตร (ที่โล่ง)
  • ขนาด 110x62x42 mm.
  • อุปกรณ์เสริม ใช้งานกับ Gateway HSM-HOMEKIT-LR 
หมวดหมู่: