795.00฿

แม่เหล็ก ตรวจจับการเข้าออก LoRa

Smart Home IOT ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต

  • ติดตั้งที่ประตู/หน้าต่าง
  • แจ้งเตือน เมื่อมีการเข้าออก ประตู/หน้าต่าง
  • เมื่อตัวแม่เหล็กแยกออกจากตัวแม่ จะมีไฟสีแดงติด และส่งสัญญาณไปยังตัว Gateway ผ่านคลื่น LoRa
  • ใช้งานบนแอปพลิเคชัน HiviewIOTplus
  • ระยะใช้งาน 1000 เมตร (ที่โล่ง)
  • ขนาด 70x46x18 mm.
  • อุปกรณ์เสริม ใช้งานกับ Gateway HSM-HOMEKIT-LR 
หมวดหมู่: