1,863.00฿

อุปกรณ์ควบคุมรีโมท LoRa

Smart Home IOT ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต

  • รีโมทอัจฉริยะ ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีรีโมท

เช่น ทีวี, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องฟอกอากาศ, พัดลม

ควบคุมการเปิด-ปิด, ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ/พัดลม, ลดเสียงเบาเสียงทีวี

  • ใช้งานบนแอปพลิเคชัน HiviewIOTplus
  • ระยะอินฟราเรด 6 m.
  • ระยะใช้งาน 1000 เมตร (ที่โล่ง)
  • อุปกรณ์เสริม ใช้งานกับ Gateway HSM-HOMEKIT-LR 
หมวดหมู่: