756.00฿

  • Wireless type 2.4 GHz ระยะใช้งาน 45 เมตร (ที่โล่ง)
  • ใช้งานบนแอปพลิเคชัน hiviewIOT
  • ระบบแจ้งเตือนเข้ามือถือ ทันทีเมื่อมีควันไฟ
  • Power Supply  DC9V Alkaline Battery 6LR61
  • Statec Current  <10uA
  • Alarm Current  <100mA
  • Alarm Sound  >80dB
หมวดหมู่: