550.00฿

  • wifi IR Remote control
  • Wirsless Type 2.4 GHz / คลื่น 38 kHz
  • ระยะใช้งาน 5 เมตร (ที่โล่ง)
  • รองรับการสั่งเปิด-ปิด แอร์ ทีวี พัดลม ดีวีดี ทีวีบ็อกซ์ ฯลฯ อุปกรณ์อื่นๆที่ทำงานผ่านรีโมท
  • ใช้Adapter 5V/1A (Micro USB2.0)
  • ใช้งานบนแอปพลิเคชัน hiviewIOT
หมวดหมู่: