8,500.00฿

รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ
– บันทึกลายนิ้วมือ 0.5 – 1 วินาที
– หัวอ่านเป็นแบบกระจก
– หัวอ่านคงทนแข็งแรง
– เมนูไอคอน