3,500.00฿

ไม่ต้องการสกัดพื้นฝังท่อร้อยสาย ด้วย Photon Photo Sensor เพราะอาจทำให้พื้นเดิมเสียหาย