2,500.00฿

ชุดแสงอินฟราเรดโฟโต้เซ็นเซอร์
ใช้ป้องกันประตูมอเตอร์ หรือไม้แขนกั้น หนีบหรือกระแทก ขณะที่มีคน
หรือวัตถุตัดผ่าน ขณะประตูกำลังเลื่อนปิด ประตูจะหยุดและถอยกลับทันที
จนกว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ออก จึงสามารถกดรีโมทเพื่อปิดประตูได้