Call for Price

  • การทำงานยาวนาน 1 ปี ต่อการชาร์จเพียง 1 ครั้ง
  • ติดเองได้ ติดตั้งง่าย ไม่ยุ่งยาก
  • นวัตกรรมค้นหาตำแหน่งwifi  GPS แม่เหล็ก สัญญาณ 4G
  • GPS จะเปลี่ยนไปใช้ wifi เมื่ออยู่ในที่ไม่มีสัญาณ ทำให้ได้ตำแหน่งที่แม่นยำและไม่ขาดหายยิ่งขึ้น
  • ป้องการการกระเด็นของน้ำ ละอองฝน อย่างมีประสิทธิภาพสูง
หมวดหมู่: