28,000.00฿

สามารถรองรับ 1,450 ลายนิ้วมือ
รองรับการ์ดได้ถึง 10,000 ใบ