2,500.00฿

เป็นระบบ Stand Alone
รับรองการ์ดได้ถึง 999 ใบ
มีระบบ Auto Relock
บันทึกการเข้าออกได้ 1200 รายการ
ระยะการอ่านการ์ดไว้สัมผัส 15 ซม.