16,500.00฿

ขนาดคู่สาย 3 สายภายนอก 8 สายภายใน
ฟรี KX-T7730X 12 ปุ่มกด หรือ KX-T7703X