23,000.00฿

แสดงหมายเลขผู้เรียกเข้า

เสียงตอบรับการทำงาน

บันทึกได้ถึง 6 ข้อความ, 8 วงจร

เสียงพูดตอบรับอัตโนมัติ (OGM)