9,800.00฿

A-Plus Series ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดเล็กพร้อมระบบฝากข้อความเสียง
คือ คำตอบสุดท้ายสำหรับเจ้าของบ้านหรือธุรกิจ สำนักงานขนาดเล็ก ที่มีจำนวนคู่สายใช้งานไม่เกิน 2 สายนอก 8 สายเครื่องภายใน

ระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับความต้อง การ ในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ A-Plus Series ถูกวิจัยพัฒนาภายใต้ความมุ่งมั่นที่ว่า “ตู้สาขาโทรศัพท์ที่รวบรวมเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานสำหรับผู้อยู่อาศัยสมัยใหม่”
ทุกจุดของการพัฒนาล้วนแฝงด้วยเหตุผลที่ลงตัว รูปร่างและขนาดกะทัดรัด ทันสมัย และง่ายต่อการติดตั้ง จึงตรงกับคำตอบที่ว่า คุ้มค่า คุ้มราคา และมากด้วยประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่น
* ระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ ( OGM ) 1 ช่องเสียง, 2 ข้อความ
* บันทึกและแก้ไขเสียงตอบรับได้ด้วยตัวผู้ใช้
* ระบบโทรตรงสู่หมายเลขสายภายใน ( DISA )
* ระบบรับฝากและฟังข้อความเสียงจากส่วนกลาง ( Central Voice Mail ) ฝากได้ 5 ข้อความ
* การใช้งานพื้นฐานต่างๆของตู้สาขาโทรศัพท์ เช่น ประชุมสาย, โอนสาย, แทรกสาย, โทรซ้ำอัตโนมัติ
* ระบบตรวจและเตือนภัย 2 โซน เช่น ตรวจจับการเปิดปิดประตูหน้าต่าง, ตรวจจับควันไฟ, ตรวจจับความร้อน
* ระบบควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ เช่น ประตูทางเข้า หรือกำหนดเวลาเปิดปิดอัตโนมัติ เช่น กระดิ่งเตือน เวลา, ไฟฟ้าที่เปิด-ปิดเป็นเวลา
ขนาดของตู้สาขาโทรศัพท์ (กว้าง x สูง x หนา) : 23 x 30 x 5.5 เซนติเมตร

 

คุณสมบัติพิเศษ

* แยกสัญญาณกระดิ่งระหว่างสายนอก และสายใน
* โปรแกรมระบบผ่านสายนอก (รีโมท)
* ระบบตอบรับพร้อมเสียงพูดเพื่อโอนสายอัตโนมัติ
* เสียงดนตรีขณะพักสาย
* สามารถต่อใช้จากเครื่อง PBX เครื่องใหญ่
* สามารถต่อกับเครื่องตรวจจับระวังภัย
* ควบคุมการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้า
* ตรวจสอบการรับสายของเครื่องปลายทางแบบแท้
* ตรวจสอบการรับสายของเครื่องปลายทางแบบเทียม
* แยกการทำงานกลางวัน / กลางคืน
* สามารถต่อใช้กับเครื่องโทรสาร
* สามารถต่อใช้กับอินเตอร์เน็ท
* ต่อสายตรงให้กรณีไฟดับ