4,500.00฿

บัตร Active RFID ระยะไกล
สามารถส่งสัญญาณไกลสุดได้ถึง 30 เมตร
ใช้งานในระบบ Carpark Barrier