8,900.00฿

ประกอบด้วย
-หัวอ่าน SOYAL AR721HV3
– กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า 600P+LZ
– ตู้จ่ายไฟ 12V+Battery
– ปุ่มกดออก 1 ตัว