ติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค และดูแลระบบไอที

เมื่อการประกอบธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้น องค์กรต่างๆเริ่มมีการปรับตัวและได้นำระบบ เทคโนโลยีเข้ามาจัดการระบบต่างๆ เพื่อช่วยให้การบริการลูกค้าหรือพนักงานทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อการเปลี่ยนแปลงจากการทำงาน โดยใช้เอกสารมาเป็น ข้อมูลดิจิตอล จึงจำเป็นต้องมีการวางระบบเพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูลลงบน Computer หรือ Server ทางบริษัท Systems Connect จึงขอนำเสนอ Solution ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้องค์กรของคุณเติบโตได้อย่างมั่นใจ เรารับบริการติดตั้งระบบเเน็ตเวิร์ค พัทยา สัตหีบ แหลมฉบัง ชลบุรี ระยอง และภายในเขตภาคตะวันออก

เก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า
วางแผนตามลักษณะงาน
กำหนดแผนงานและระยะเวลา
เริ่มปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยของข้อมูล

อีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน ทั้งเจ้าของธุรกิจเองและ ผู้ออกแบบติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คหรือระบบไอทีจะมองข้ามไปไม่ได้เลย นั่นก็คือเรื่องความมั่นคง ปลอดภัย เนื่องจากทุกวันนี้ระบบเน็ตเวิร์คมีความหลากหลายและสลับซับซ้อนมากกว่าแต่ก่อน จากที่เคยใช้เฉพาะภายในองค์กรหรือเฉพาะหน่วยงานในสมัย ก่อน แต่ปัจจุบัน มีการติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรภายนอกหรือกับคู่ค้าทางธุรกิจมากขึ้น มีการแชร์ข้อมูลบาง ระบบให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้งานและมีการเข้าไปใช้ข้อมูลจากระบบเครือข่ายภายนอก องค์กรด้วยเหมือนกัน จะเห็นได้ว่าการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คและระบบไอทีทุกวันนี้มีความต้องการการใช้ งานที่หลากหลาย

ดังนั้นความต้องการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คในปจัจุบันนอกจากต้องการเครือข่ายที่ดีมี ประสิทธิภาพแล้ว ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน เรื่องความมั่น คงปลอดภัยในระบบ เครือข่ายก็เป็นความต้องการอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่จะไม่มีไม่ได้ เพราะข้อมูลของ องค์กรบางอย่างเป็นความลับถือว่ามีความสำคัญมาก ถ้ามีผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถลักลอบเข้ามา ในระบบได้แล้วเอาข้อมูลความลับนั้นไปเผยแพร่หรือเอาไปขายให้กับองค์กรที่เป็นคู่แข่งก็จะเกิดความเสียหายกับองค์กรอย่างมาก

ทำไมต้องติดตั้งวางระบบกับเรา ?

Systems Connect รับติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คและออกแบบตามงบประมาณและความต้องการของลูกค้า ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม ซึ่งประกอบไปด้วยงานเน็ตเวิร์คดังนี้

1.Config Network Switches
    -ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในระบบเน็ตเวิร์ค
    -การทำ VLAN สำหรับความปลอดภัยของแต่ละแผนก และเชื่อมต่อระหว่างอาคารต่างๆ
    -การวิเคราะห์ แก้ปัญหาระบบ Network ช้าหรือหลุดบ่อย
    -การกำหนด Policy ของอุปกรณ์ Network

2.Config Access Point (Wireless LAN)
   -การออกแบบและติดตั้ง อุปกรณ์ไร้สาย ให้สัญญาณครอบคลุม
   -การเลือกใช้เทคโนโลยีไร้สาย สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับทั้ง 5 GHz และ 2.4 GHz
   -การใช้ Wireless Controller ควบคุม Access Point จุดต่างๆ
   -การทำ Roaming Access Point สำหรับการแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายจุดเชื่อมต่อ
   -ระบบยืนยันตัวตน (Authentication) ตั้งชื่อและรหัสผ่านก่อนใช้งานอินเทอร์เน็ต

3.Config Router
   -การคำนวนอัตราค่า Throughtput และปริมาณ Concurrent ที่ Router สามารถรองรับ ได้
   -การควบคุมความเร็ว ด้วยการกำหนด Bandwidth ต่างๆ
   -การจัดทำระบบ Loadbalance สำหรับการกระจายโหลดต่างๆของอินเทอร์เนตแต่ละ เส้น
   -การจัดทำระบบ Fail Over กรณีที่เส้นใดเส้นหนึ่ง ล่มลงไปให้สลับไปยังเส้นอื่นอัติโนมัติ

4.Implement Log Server
   -การติดตั้งระบบ SNMP เพื่อตรวจดูสถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆภายในระบบ
   -การติดตั้งระบบ Log Server ไว้สำหรับจัดเก็บข้อมูลการทำงานย้อนหลัง สำหรับตรวจสอบแก้ไขปัญหา

รับติดตั้งระบบ Server พัทยา ชลบุรี ระยอง

ติดต่อวางระบบ หรือสำรวจหน้างาน ติดต่อ Line: @Nicesystem  โทร 096-246-2324

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถนัดสำรวจหน้างานเพื่อนำเสนอ Solutions ที่ต้องการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ โปรดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นไว้ให้พร้อม

ผลงานติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คของเรา