รับติดตั้ง ไฟเบอร์ออฟติคส์ Fiber Optic พัทยา ชลบุรี ระยอง

ติดตั้งเดินสาย Fiber optic รับวางระบบสื่อสารต่างๆด้วย Fiber optic

รับติดตั้งเดินสาย Fiber optic รวมถึงวางระบบสื่อสารต่างๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นระบบ CCTV , Internet , MATV , Telecom , WiFi , FTTX รวมถึงรับเข้าหัวไฟเบอร์ออฟติก ทดสอบสายไฟเบอร์ออฟติก 

 

Fiber optic เส้นใยแก้วนำแสง

สายใยแก้วนำแสง ไฟเบอร์ออฟติก (Fiber optic) คือสายที่มีแกนผลิตด้วยใยแก้วบริสุทธิ์มีคุณสมบัติหลักในการนำส่งลำแสงจากต้นทางไปยังปลายทาง เพื่อประโยชน์บางอย่าง คือการนำส่งข้อมูลเครือข่ายงานคอมพิวเตอร์ (Network) หรืองานสื่อสารในรูปแบบต่างๆ

เนื่องจากการนำส่งข้อมูลด้วยแสงผ่านสายใยแก้วนำแสง Fiber optic สามารถนำส่งได้ในระยะทางที่ไม่จำกัด และสามารถส่งข้อมูลได้ในขนาดมากๆ (Bandwidth) และสายไฟเบอร์ออฟติคส์ (Fiber Optic) ยังไม่มีผลกระทบกับคลื่นสัญญานรบกวนทางไฟฟ้าด้วย

ในยุคนี้ ความต้องการในการรับส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์ต้องการมีเดีย (Media) ที่สามารถรับส่งข้อมูลได้ปริมาณมากขึ้น ไฟเบอร์ออพติคส์ Fiber Optic จึงเป็นทางออกที่ดี และ ประกอบกับราคาค่าอุปกรณ์ และ ค่าบริการงาน ไฟเบอร์ออพติค มีราคาถูกลงมาก จึงเป็นที่นิยมมากขึ้น

ปัจจุบัน นิยมเดินเป็นสายหลัก (Back Bone) อยู่ยังไม่เป็นที่นิยมใช้เดินเป็นจุดย่อยๆ ภายใน เพราะยังมีการใช้สายทองแดงอยู่ แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ เราอาจจะได้เห็นสายไฟเบอร์ออพติคส์ Fiber Optic เดินเป็นจุดย่อยภายในอาคาร เพราะอนาคตทองแดงจะแพงมาก และหายากมากขึ้น

บริการ ไฟเบอร์ออฟติก ของเรา

Fiber Optic พัทยา

1.บริการติดตั้งเดินสาย Fiber opticเพื่อเชื่อมต่อระบบ Network

ปัจจุบันระบบ Network ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทำให้ต้องการเสถียรภาพและความเร็วสูง Fiber Optic จึงเป็นคำตอบสำหรับระบบ Network ยุคปัจจุบันนี้ด้วยข้อดีหลายๆอย่าง

2.ติดตั้งเดินสาย Fiber optic สำหรับกล้องวงจรปิด CCTV

ด้วยระยะทางที่ไกลกว่าสายสัญญานแบบทองแดง และอุปกรณ์ในปัจจุบันนี้ถูกลงมาก ทำให้การติดตั้งระบบ CCTV ด้วย Fiber optic นั้นราคาถูกกว่าระบบสายทองแดงเป็นอย่างมาก จึงเหมาะกับระบบใหญ่ๆที่ต้องการเดินสายระยะไกล เช่น หมู่บ้าน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ

3.ติดตั้งเดินสาย Fiber optic เพื่อเชื่อมต่อระบบตู้สาขาโทรศัพท์ IP-PABX

การเชื่อมต่อตู้สาขาโทรศํพท์ ระหว่างอาคาร หรือ สำนักงาน โรงแรม ด้วยระยะทางที่ห่างไกล การเดินสายติดตั้งด้วยระบบ Fiber optic จึงเป็นส่วนสำคัญสำหรับเชื่อมต่อระบบต่างๆ ทำให้ระบบทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.บริการติดตั้งเดินสาย Fiber optic อินเตอร์เน็ต ด้วยระบบ PON FTTX

FTTx ย่อมาจาก Fiber to the x ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ที่ลากหรือต่อตรงไปยังสถานที่ปลายทาง (x) และทำให้ FTTx สามารถรองรับข้อมูลปริมาณมากรวมถึงรับ-ส่งสัญญาณในระยะทางไกลโดยไม่ถูกรบกวนจากภายนอกเมื่อเปรียบเทียบกับ ADSL ที่เป็นการส่งสัญญาณไฟฟ้าผ่านสายเคเบิ้ลทองแดงแบบดั้งเดิมหรือ 3G/ 4G ที่เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายและมีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลโดยเฉลี่ยเพียง 10-150 Mbps เท่านั้น

 

FIBER OPTIC SOLUTIONS

สาย Fiber Optic ที่ใช้มีทั้งหมด 2 โหมด หลักๆ ได้แก่

1.การส่งสัญญานโหมดผสม (Multi Mode)
2.การส่งสัญญานโหมดเดี่ยว (Single Mode)

1.ซิงเกิลโหมด (Single Mode)

หรือ (SM) ออพติคส์เคเบิลเป็นสีเหลืองมีเส้นผ่าศูนย์กลางของคอร์(Core) และตัวหุ้ม (Cladding) 9/125 μm ตามลาดับ เนื่องจากขนาด core เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ไมครอน ขนาดเปลือกหุ้มเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 ไมครอน เมื่อ(คอร์) core มีขนาดเล็กมาก ทาให้แสงเดินทางเป็นระเบียบขึ้น ทาให้เกิดการสูญเสียน้อยลง ความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุดประมาณ 2,500 ล้านบิทต่อวินาทีต่อหนึ่งความยาวคลื่นแสงที่ 1300 นาโนเมตร ด้วยระยะทางไม่เกิน 20 กม. ระยะทางในการใช้งานจริง ได้ถึง 100 กม. และความเร็วจะลดลง แต่ไม่ต่ากว่า 1,000 ล้านบิทต่อวินาที ข้อดีของซิงเกิลโหมด หรือ (SM) อีกอันหนึ่งก็คือ มันทางานที่ความยาวคลื่นที่ 1300 นาโนเมตร ซึ่งเป็นช่วงที่มีการลดทอนแสงน้อยที่สุดซึ่งส่วนของแกนแก้วจะมีขนาดเล็กมากและจะให้แสงออกมาเพียง โหมดเดียว แสงที่ใช้จะต้องเป็น เส้นตรง ข้อดีทาให้ส่งสัญญาณได้ไกล

2.มัลติโหมด (Multi Mode)

หรือ (MM) ออพติคส์เคเบิลมีสีส้ม จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ คอร์(Core )และตัวหุ้ม (Cladding) 62/125 μm และ 50/125 μm ตามลาดับ เนื่องจากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนมีขนาดใหญ่ขนาด คอร์ (core) เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ไมครอน ขนาดเปลือกหุ้มเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 ไมครอน เนื่องจากมีขนาด คอร์ (core )ใหญ่ ทาให้แสงที่เดินทางกระจัดกระจาย ทาให้แสงเกิดการหักล้างกัน จึงมีการสูญเสียของแสงมาก จึงส่งข้อมูลได้ไม่ไกลเกิน 200 เมตร ความเร็วก็ไม่เกิน 100 ล้านบิทต่อวินาที ที่ความยาวคลื่น 850 นาโนเมตร เหมาะสาหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น แต่มีข้อดีก็คือ ราคาถูก เพราะคอร์ (core) มีขนาดใหญ่ สามารถผลิตได้ง่ายกว่าทาให้แนวแสงเกิดขึ้นหลายโหมด โดยแต่ละโหมด (Mode) จะมีระยะเวลาในการเดินทางที่แตกต่างกัน อันเป็นสาเหตุที่ทาให้ เกิดการกระจายของแสง (Mode Dispersion) 

Fiber optic ไฟเบอร์ ออฟติก

ข้อดีและข้อเสียของ การเดินสายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic)

ข้อดี

  1. สามารถส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  2. ไร้การรบกวนจากแม่เหล็กไฟฟ้า
  3. สามารถส่งข้อมูลจำนวนมากได้อย่างไม่ติดขัด

ข้อเสีย

  1. ราคาสูงกว่าสายส่งข้อมูลชนิดสายคู่ตีเกลียวและโคแอกเชียล
  2. ต้องให้ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการลากสายไฟเบอร์ มาทำการติดตั้งให้
  3. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมสายไฟเบอร์ออฟติกมีราคาที่ค่อนข้างสูง ในขณะที่แบบสายคู่ตีเกลียวและโคแอกเชียลจะมีราคาที่ถูกกว่า

บริการด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และช่างผู้เชี่ยวชาญ

บริษัท ไนซ์ ซิสเต็ม แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ให้บริการรับเหมาเดินติดตั้งเดินสายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) และรับเข้าหัวไฟเบอร์ออฟติก รวมถึงงานเกี่ยวกับ fiber optic ทุกรูปแบบ

พื้นที่ให้บริการ

เราให้บริการภายในพื้นที่ พัทยา ชลบุรี ระยอง และ ภาคตะวันออก

สอบถามรายละเอียด บริการติดตั้ง
เดินสายไฟเบอร์ออฟติก

โทร : 096 246 2324
Email : sysnet.pattaya@gmail.com
Line : @Nicesystem
Facebook : sysnetpattaya

ผลงานติดตั้ง Fiber Optic ของเรา